Medie- och informationskunnighet (MIK)

Utbilda dig själv och arbetslaget
* Skolverkets digitaliseringslyft
* Film i klassrummet, vad gäller?
* Lärlabbet: Källkritk

* Lärlabbet: Digital didaktik
* MIK för mig
* Lär om medier
* Innan du delar: Viralgranskaren
* Jobba vidare: Systematisk utveckling av arbetet med MIK på skolan
* Webbstjärnan
* Sökning Källkritik på Medienavet

...

Publikationer
* Källkritik på internet, Internetguide #25
* Algoritmer,  Internetguide #46
* Eleverna och Internet 2016
* Svenskarna och internet
* Unga och medier 2015 

...

För barnen i förskolan
* Inspirerande reportage: Gör egen reklamfilm

...

Elever F-3
* TV-serie: Hur vet du det? 
* Repotage:Förskoleklasser källspanar 
* Youtube: Källkritik för yngre elever
* Sagobok – Nosa på nätet
* Nätsmarta
* Lilla viralgranskaren/Metro
* Källkritik med Bamse

...

Elever 4-6
* TV-serie: Är det sant?
* Propaganda och bilders makt, metodmaterial
* Vilja veta -en lektion om vår medievardag
* Lektionstips: Källkritik
* Nätsmarta
* Riktigtsant.se
* Lilla viralgranskaren/Metro
* Mediekompass
' Juridik på nätet, nohatevloggen
' Källkritk med Bamse

...

Elever 7-9
* MIK-utbildning
* MIK för mig- Övningar
* Propaganda och bilders makt, metodmaterial
* Infokoll - utvecklat av ämneslärare och bibliotekarier i Umeå
* Innan du delar: Viralgranskaren
* Vilja veta -en lektion om vår medievardag
* Handbok: Expert på medier
* Lärarhandledning om bilder, sociala medier och genusskillnader
* Föreläsning: Fallgropar för unga på internet
* Program: Källkritik
' Viralgranskaren
* Mediekompass
' Juridik på nätet, nohatevloggen

...

Elever gymnasiet
* MIK-utbildning
* Propaganda och bilders makt, metodmaterial
* Lär om medier 
* Infokoll - utvecklat av ämneslärare och bibliotekarier i Umeå
* Innan du delar: Viralgranskaren
* Föreläsning: Fallgropar för unga på internet
* Program: Källkritik
* Mediekompass
' Juridik på nätet, nohatevloggen
' Viralgranskaren

...

 

Varför är MIK-frågor viktiga?

Vår världsbild formas till stor del via medier och kraven på medie- och informationskunnighet – MIK - växer.

Idag bidrar många själva till informationsflödet genom att publicera eget material på internet eller dela information på sociala medier. Då är det viktiga att förstå mediernas roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt granska information. Alltså att ha bra MIK-kompetens.

Läroplanerna betonar vikten av att elever får träna sin förmåga att tänka kritiskt, granska och analysera samt inse konsekvenserna av olika alternativ. Skolans undervisning ska alltså hjälpa eleverna att utveckla de kunskaper och färdigheter om medier och information som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Ett samhälle som präglas av snabb teknisk förändring och ett komplext, ständigt ökande informationsflöde.

MIK-rummet

Läs mer om medie- och informationskunnighet i MIK-rummet.
MIK-rummet


Kolla källan

Kolla källan handlar om källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor i förhållande till internet och sociala medier. Kolla källanNo hate

No Hate Speech Movement i Sverige ska höja kunskapen om sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.  No hate