Låna en lådaLäs en bok (och en film)

Klassuppsättningar av böcker.

Indelningen på läsålder följer bibliotekens och bokhandlarnas uppdelning, men du som lärare gör givetvis din egen bedömning.

Läsålder 3-6 år (högläsning)
Läsålder 6-9 år
Läsålder 9-12 år
Läsålder 12-15 år
Läsålder 15+


Medielådor

Med Medielådorna, som kan bestå av material som spel, böcker och taktilt material, vill vi inspirera dig till att använda nytt material i din undervisning. Det finns också lådor med digitalt material. I många lådor finns även material för kompetensutveckling.

Medielådor från förskola
Medielådor från förskoleklass
Medielådor från 7:an